The Armed Man – Karl Jenkins

the armed man - mass for peace

The Armed Man – ‘A Mass for Peace’

Componist Karl Jenkins schreef The Armed Man in opdracht van het museum The Royal Armouries in Leeds, ter gelegenheid van de Millennium viering in 2000. In datzelfde jaar ging The Armed Man in Londen, in de Royal Albert Hall, in premiere.

Het werk neemt je mee door alle fases van een oorlog, de uiting van dreiging, agressie, ontzetting, verdriet om als laatste te eindigen in vrijheid, hoop en vrede. Daarmee past het ontzettend goed in de huidige wereld waarin we leven. Onzekerheid, oorlogen, vluchten, en gedachten en verlangens over hoop en vrede zijn ons niet onbekend.

klaproos, the mass for peace

Karl Jenkins had The Armed Man in eerste instantie opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Kosovo omdat actueel was in de periode dat hij het schreef. Dit stuk, met zijn religieuze en wereldse teksten uit verschillende tijden, inspireert en motiveert mensen om in gesprek te blijven over hoe we in vrede naast elkaar kunnen leven.

Inhoud

The Armed Man – A Mass for Peace, is een antioorlog stuk, net als War Requiem van Britten, opgebouwd  rond het ordinarium (is de reeks vast wederkerende gezangen van de Mis, namelijk Kyrie,) van de christelijke mis. Daarnaast zijn er wereldse muziek aan toegevoegd, zoals het bekende Franse volkslied  (soldatenlied)  uit de 15-eeuwse ‘L’homme armé ‘ in het eerste en laatste deel van The Armed Man. Ook zijn teksten gebruikt van Rudyard Kipling, Alfred Lord Tennyson en Sankichi Toge. De laatste twee hebben Hiroshima overleefd, maar later aan leukemie zijn overleden. Ook teksten uit de Islamitische oproep tot gebed en de Hindoeïstische Mahábhárata zijn gebruikt.

De teksten die voor deze mis zijn gebruik kun je in 3 groepen verdelen. Teksten over geweld en oorlog, smartelijke teksten over de gevolgen daarvan en als laatste teksten rond hoop, vrede en vrijheid. Het geheel wordt samen gesmolten met de oproep tot gebed  en gezangen zoals Kyrie en het Sanctus.

The Mass for Peace

The Mass for Peace is indrukwekkend en dat begint al bij het begin, wanneer in een stevige drie kwartsmaat een marcherend ‘koor’ met begeleiding van trommels en schel klinkende piccolo, haar  intrede doet. Het gaat verder met gebeden, krijgshaftig trompetgeschal gevolgd door gekerm en geschreeuw van stervenden. Angstvallige stiltes, een eenzame trompet die de  ‘Last Post’ speelt. ‘Angre Flames’ beschrijft het bombardement op Hiroshima en  ‘Torches’ beschrijft de terreur en het lijden van de dieren die verbranden en eindigt met Angus Dei en ‘Now the Guns have Stopped’ over schuldgevoel van de teruggekeerde overlevenden.  Aan het einde waarin, als een climax, weer het ‘L’homme armé’ klinkt als slotdeel, volgt door een koraal gebaseerd op het Bijbelboek Openbaringen hoofdstuk 21: 4: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Karl Jenkins

karl jenkins - the armed man

Karl Jenkins is geboren in  Wales op 17 februari 1944 heeft eerst een klassieke muziek opleiding gevolgd waarna hij zich ontwikkelde als componist en musicus. In de jaren 60 was hij in beperkte kringen bekend als jazz- en rockmuzikant. Hij speelde in de band The Soft Machines waar hij toetsenist en later leider van was. Na de opsplitsing van The Soft Machines ging hij samen met Mike Ratledge zich richten op reclame muziek. Nog steeds, maar nu met zijn zoon Jody K. Jenkins, is hij bezig met reclame muziek, bijvoorbeeld van een Mc-Donald’s- en een BMW-reclame.

In 1995 brak hij door met zijn album Adiemus, als componist van klassieke muziek. Het album (en zijn muziek) is gebaseerd op klassieke muziek met invloeden van jazz, klezmer en de azan. Azan is een muzikale oproep tot gebed binnen de Islam. Daarna volgde The Armed Man, Stabat Mater en het Requiem, wat allemaal veel uitgevoerde werken van hem zijn.

In 2005 werd Karl Jenkins benoemd tot Officier en in 2010 tot Commandeur in de Orde van het Brits Rijk. In 2015 werd hij verheven tot in de adelstand en geridderd tot Sir Karl Jenkins.