Toont alle 19 resultaten

De componist Maurice Pirenne is een begrip in de Nederlandse kerkmuziek. Als één van de eersten schreef hij muziek op Nederlandse teksten na de invoering van de volkstaal in de liturgie in 1964. Op jonge leeftijd was hij al bezig met akkoorden en probeerde hij noten op papier te zetten. Ik weet nog goed dat ik Floris van der Putt noten zag schrijven en dat ik dacht: “Als ik dat toch eens een keer zou kunnen. En uiteindelijk is het ook gebeurd.

Zijn eerste echte compositie dateerde van toen hij zeventien jaar was (1946), het Willibrordlied op een tekst van Guido Gezelle. Drie jaar later kwam de driestemmige Missa pro Dominica minori gereed, zijn eerste religieuze werk. Maar echt componeren leerde hij in Rome bij zijn leermeester voor compositie Domenico Bartolucci, toen dirigent van de Santa Maria Maggiore en later van de Cappella Sistina. Na zijn terugkeer in Nederland ontving hij in 1960 samen met zijn studievriend Mathieu Dijker de aanmoedigingsprijs voor jonge kerkmuziekcomponisten van de Pascal Schmeits Stichting.

Met een voorliefde voor componisten als Josquin des Prez, Bach, Bartok en Messiaen, typeerde Pirenne zichzelf als een lineair ingestelde componist met een voorkeur voor het polyfone schrijven. Ook de woord-toonverhouding was bij Pirenne van groot belang. ‘Ik schrijf muziek vanuit het woordaccent. Als ik een tekst zie, komt de muziek vanzelf. Daarbij denk ik heel vocaal en dat is wellicht ook de reden dat ik niet zo snel instrumentale werken componeer. Pirenne schreef desondanks behalve liederen ook orgelwerken en kamermuziek. Het zwaartepunt van zijn oeuvre bestaat uit een indrukwekkend aantal (liturgische) composities voor koor, al dan niet met orgel, meestal gecomponeerd in opdracht of op verzoek. Zo schreef hij vele composities voor de Schola Cantorum maar ook voor Cappella Pratensis, het Brabants Kamerkoor, Vocaal Ensemble Markant of Ad Parnassum. Zijn laatste werk was de Sint-Jansmis, een opdracht van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Een aantal representatieve composities werd vastgelegd op de CD ‘Maurice Pirenne Koorwerken’ (1994). De CD ‘Scheppende Geest’, een opdracht van de KRO en de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, kwam uit in 1997. In 2005 werden de Bouwstenen voor Liturgische Vieringen op CD gezet.